Funclub Obozy Młodzieżowe – obozy młodzieżoweFunclub Obozy Młodzieżowe – obozy młodzieżowe
Zapomniałeś hasła?

FAQ

Szczegółowy zakres świadczeń podany jest przy każdej ofercie pod tabelką cenową.

Tak, po wpłaceniu całej kwoty należy wysłać prośbę o wystawienie faktury VAT-marża na adres faktury@funclub.pl. W treści maila prosimy podać:
– numer rezerwacji,
– dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura VAT,
– ewentualne uwagi dotyczące wystawianej faktury.

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsc w autokarze. Przewodnik „Jak dokonać rezerwacji miejsc w autokarze” znajduje się tutaj. Koszt rezerwacji miejsca w autokarze to 50pln/os.

Osoby, które nie rezerwowały miejsc w autokarze, będą wyczytywane (najpierw według pierwszych miast wsiadania a następnie wg kolejności w jakiej dokonali zakupu wycieczki), przez kierowcę lub pilota i wpuszczane do autokaru. Kolejno wyczytane osoby, wchodzą do autokaru i zajmują wyznaczone im miejsca. Nie gwarantujemy jednak, iż otrzymają Państwo te miejsca w autokarze, które zostały zgłoszone w momencie zakupu wycieczki bez jego zarezerwowania.

Przy rezerwacji obozu młodzieżowego przez Internet lub drogą telefoniczną karta kolonijna dotrze do Państwa drogą elektroniczną na podany przy rezerwacji adres e-mail. Przy rezerwacji w biurze agenta współpracującego z Funclub’em, otrzymają Państwo komplet dokumentów już wydrukowanych. Kartę kolonijną można również pobrać z naszej strony internetowej z zakładki Dokumenty.

Prosimy również, by Państwa pociechy otrzymały wypełnioną kartę kolonijną, którą po przybyciu na miejsce obozu, przekażą wychowawcom. Jednocześnie prosimy, aby najpóźniej 7 dni przed wyjazdem, do naszego biura przesłać kopię dokumentu faxem na numer (61) 6628616, e-mailem na adres karta@funclub.pl lub pocztą tradycyjną.

Sugerujemy przygotować kieszonkowe w wysokości 70 euro oraz dodatkowe pieniądze na wybrane wycieczki fakultatywne.

W momencie dokonania rezerwacji przez Internet, po potwierdzeniu przez Funclub, umowa jest automatycznie wysyłana na wpisany przez Państwa adres email.

W opisie obiektu znajdą Państwo zawsze szczegółowe informacje na temat klimatyzacji i ewentualnych jej kosztów.

Liczba kierowców jest zgodna z konwencją AETR, rozporządzenie 561/2006. Firma nasza spełnia wszelkie warunki konieczne do świadczenia usług transportu krajowego i międzynarodowego, a także podlega kontrolom Inspekcji Drogowej w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców w transporcie lądowym.

Rachunek bankowy znajduje się na umowie. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko wraz z numerem rezerwacji.

Prosimy pamiętać o zabraniu:
– dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy
– w przypadku choroby lokomocyjnej – Aviomarinu
– 20 euro na dwa ciepłe posiłki w czasie podróży oraz suchy prowiant
– ręcznika plażowego
– kremu do opalania z wysokim filtrem UV
– okrycia głowy.

Jest to nasz produkt, który pozwala Państwu na bezpłatną rezygnację z imprezy turystycznej na 21 dni przez ropoczęciem, bez podawania powodu rezygnacji oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Opcja “Kup sobie spokój” jest dodatkowo płatna 80 pln/os. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Kup sobie spokój” nie podlega zwrotowi.

Przez cały okres trwania obozu zapewniamy 1 opiekuna na każdych 15 niepełnoletnich uczestników. Dodatkowo opiekę nad młodzieżą sprawuje kierownik obozu, a do dyspozycji na miejscu jest zawsze nasz rezydent.

Podając numer rezerwacji, e-mail oraz datę urodzenia pierwszej osoby z rezerwacji można w szybki i łatwy sposób przejść do ekranu jej edycji przez Internet, gdzie samodzielinie zmienić można dane osoby z rezerwacji tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail. Z tego poziomu istnieje również możliwość wydrukowania lub pobrania pliku PDF potwierdzenia rezerwacji oraz zapłacenia za zarezerwowaną imprezę turystyczną.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta i wybrali już Państwo odpowiednią dla siebie imprezę, rezerwacji można dokonać w trojaki sposób:
1. przez naszą stronę internetową www.funclub.pl,
2. telefonicznie,
3. osobiście w biurze (na stronie internetowej w zakładce “Nasze Biura” znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszych poszczególnych biur w Polsce, dni i godziny otwarcia).

W przypadku rezerwacji imprezy przez stronę www.funclub.pl należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Po wybraniu typu imprezy, miejsca wypoczynku i terminu wyjazdu należy kliknąć przycisk REZERWACJA.
2. Następnie – wybrać typ pokoju oraz, w przypadku zainteresowania, dodatkowe usługi. Wprowadzony wybór potwierdzić należy poprzez kliknięcie przycisku DALEJ.
3. W dalszej kolejności prosimy wprowadzić ewentualne informacje przydatne dla Biura Podróży Funclub tj. z kim chcą być Państwo zakwaterowani, prośba o określone miejsca w autokarze itp., a także dane uczestnika, w tym: miejsce wyjazdu, imię, nazwisko, ulicę i nr domu, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia oraz numer paszportu. W przypadku większej ilości uczestników – prosimy o analogiczne wypełnienie kolejnych formularzy. Wprowadzone dane potwierdza kliknięcie przycisku DALEJ.
4. Po wczytaniu kolejnej strony sugerujemy sprawdzić podane dane. Jeśli wszystkie informacje się zgadzają należy kliknąć przycisk POTWIERDZAM. Kliknięcie przycisku WSTECZ spowoduje powrót do ich edycji.
5.W kolejnym kroku przechodzimy do strony z potwierdzeniem rezerwacji.

Nasze autokary zatrzymują się średnio co 4 godziny na 15-30 min. Przewidziane są również dwa dłuższe postoje na posiłek lub toaletę.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy klient biura turystycznego biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez touroperatora musi posiadać ubezpieczenie KL i NNW. Ubezpieczenie to jest zawsze poza ceną podstawową i jest obowiązkowe. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej. Numer polisy grupowej otrzymują Państwo podczas przejazdu lub od rezydenta podczas spotkania informacyjnego.
Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, transport ubezpieczonego do szpitala i pobyt w szpitalu oraz transport do kraju (do kwoty 10 tys. euro). Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, wypłatę odszkodowania w umówionej sumie, uzależnionej od treści umowy (do 7 tys. pln).

Pokój dla 2-3 osób nie posiada aneksu kuchennego. Apartament to minimum 2-pokojowe mieszkanie składające się z: pokoju sypialnego i pokoju dziennego z miejscami do spania, a także aneks kuchenny.

W ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę, której wysokość podana jest w umowie. Na 30 dni przez rozpoczęciem impreza musi zostać w pełni opłacona.

Dzień przed wyjazdem mogą Państwo sprawdzić godzinę wyjazdu i rodzaj transportu (może to być połączenie antenowe realizowane minibusem lub autokar docelowy) na naszej stronie www.funclub.pl w zakładce „Informacje Transportowe”, które znaleźć można w menu „Transport” na stronie głównej. W przypadku zmiany godziny wyjazdu wszyscy Uczestnicy imprezy turystycznej informowani są telefonicznie.

W każdym obiekcie, w którym zakwaterowani są uczestnicy obozów młodzieżowych są ręczniki.

Paszport jest niezbędny, kiedy wjeżdżamy do Turcji. Osoby poniżej 18 roku, które nie posiadają tymczasowych dowodów osobistych, muszą zabrać ze sobą paszport na wjazd do wszystkich krajów.

Na wycieczki fakultatywne zapisują się Państwo na spotkaniu organizacyjnym z rezydentem Funclubu lub podczas jego dyżurów w hotelu. Płatność za wycieczki możliwa jest wyłącznie na miejscu wypoczynku.

Tak, każda zmiana rezerwacji jest płatna i wynosi 50 pln. Koszty związane ze zmianą doliczane są do rezerwacji. Istnieje również możliwość samodzielnej zmiany rezerwacji online poprzez naszą stronę internetową. Panel do zmiany danych w rezerwacji znajduje się na www.funclub.pl/client.

Dopisanie kolejnej osoby na rezerwacji jest bezpłatne.

Rezerwacje zrobione w promocji Wcześniej Taniej pozwalają na jedną bezpłatną zmianę na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przy czym, w przypadku zmiany z imprezy tańszej na imprezę droższą Klient zachowuje rabat wartościowy, taki jak miał pierwotnie, a w przypadku zmiany z imprezy droższej na tańszą Klient zachowuje naliczony nowy rabat procentowy (tyle procent ile miał wcześniej wobec nowej imprezy).