kontakt@obozymlodziezowe.pl

Najczęściej zadawane pytania

zaliczka 10% i covid
Testy, warunki podróżowania

🔘 UWAGA! BIURO PODRÓŻY FUNCLUB POKRYWA KOSZTY TESTÓW ANTYGENOWYCH JEŻELI SĄ WYMAGANE W KRAJU DOCELOWYM. TESTY WYKONYWANE SĄ PRZED OPUSZCZENIEM POLSKI PRZEZ MOBILNE LABORATORIUM. W przypadku pozytywnego wyniku testu, firma wykonująca testy zobowiązana jest do przekazania odpowiedniej informacji do SANEPIDU. Pozytywny wynik testu wiąże się z koniecznością odbycia 10-dniowej kwarantanny na terenie Polski na własny koszt.

🔘 ALBANIA - TEST NA COVID-19 NIE JEST WYMAGANY 🔘 BUŁGARIA (DO 31.05) – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY Przy wjeździe należy przedstawić jeden z dokumentów: Dokument potwierdzający zakończenie programu szczepień przeciwko Covid-19. Za zakończenie schematu szczepień uważa się podanie odpowiedniej liczby dawek szczepionek przeciwko Covid-19 i upływ 14 -dniowego okresu od daty podania ostatniej dawki. Certyfikat musi zawierać: imię i nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, datę urodzenia, daty podania odpowiednich dawek szczepionki, nazwę handlową i numer serii szczepionki, nazwę wytwórcy/posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wskazanie kraju, z którego zostało ono wydane, nazwę właściwego organu wydającego. W przypadku ozdrowieńców dokument wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-10. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki  medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabetem łacińskim (PCR lub RAT) oraz wynik pozytywny (POSITIVE), umożliwiający interpretację dokumentu. Obywatele UE mogą wjechać także na podstawie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabetem łacińskim oraz wynik negatywny (NEGATIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

🔘 CHORWACJA (DO 31.05) - TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR LUB ANTYGENOWY Nadal w mocy jest obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 lub szybkiego testu antygenowego (ważność obu testów  liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE. Z  obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu zwolnione są m.in: dzieci do momentu ukończenia siedmiu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu; osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień (bez względu na rodzaj szczepionki), o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni; osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR/testu  antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później  niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh; osoby, u których od zachorowania na COVID-19 upłynęło więcej niż 180 dni, licząc od daty planowanego wjazdu do RCh i przyjęły pierwszą dawkę szczepionki (bez względu na jej rodzaj) - w takim przypadku należy okazać zaświadczenie o przebyciu choroby oraz zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki szczepionki; osoby przybywające do Chorwacji z ważnych przyczyn osobistych lub biznesowych. Osoby należące do tej kategorii muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające konieczność ich przyjazdu np. zaproszenie z firmy podpisane przez dyrektora generalnego, prezesa zarządu, dyrektora firmy itp. To samo dotyczy osób przyjeżdżających do Chorwacji w celu wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firm chorwackich lub zarejestrowanych w Chorwacji; nie istnieje ogólnie przyjęty wzór czy schemat zaproszenia; osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin). Więcej informacji na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211 https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 🔘 UWAGA! Dokumenty wystawione w języku polskim powinny zostać przetłumaczone na język chorwacki lub angielski. Zgodnie z uzyskaną drogą oficjalną informacją, powinno to być tłumaczenie przysięgłe. Sugerujemy wybór języka angielskiego – wówczas dokument może być wykorzystany do okazania również w innych krajach, przez które Państwo podróżujecie.

🔘 CZARNOGÓRA (DO 28.05) – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR Wjazd do Czarnogóry możliwy jest tylko za okazaniem na granicy: negatywnego wyniku testu PCR sprzed max 72 godz. (licząc od godziny pobrania wymazu) lub pozytywnego wyniku testu serologicznego – przeciwciała IgG sprzed max 30 dni lub potwierdzenia przyjęcia co najmniej 7 dni przed przekroczeniem granicy Czarnogóry, przepisanej dawki szczepionki dającej status całkowitego zaszczepienia lub pozytywnego testu PCR (wydanego nie później niż 14 dni przed przekroczeniem granicy i nie wcześniej niż 90 dni) informującego, że dana osoba wyzdrowiała z koronawirusa. Ww. dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub serbskim i wydane przez zarejestrowane laboratorium/uprawnioną placówkę służby zdrowia. Dokumentów nie muszą posiadać dzieci do 5. roku życia - te zwolnione są z obostrzeń sanitarnych. Również osoby podróżujące tranzytem zwolnione są z obowiązku przedstawiania ww. dokumentów.

🔘 FRANCJA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR Aby wjechać do Francji z terenu państw Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu oraz Australii, Korei Południowej, Izraela, Japonii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Singapuru musisz: posiadać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa wypełnić oświadczenie o braku symptomów zakażenia koronawirusem i kontaktu z osobą zakażoną. Test musisz wykonać nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Obowiązek poddania się testowi nie dotyczy: dzieci do ukończenia 11 roku życia pracowników transgranicznych kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów, z wyjątkiem wyjazdów do Irlandii kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów powracających z Irlandii, o ile czas ich pobytu w Irlandii nie przekroczył 48 godzin. Po upływie 48 godzin należy przed powrotem do Francji wykonać test PCR lub test antygenowy wykrywający białko N koronawirusa. Jeśli podróżujesz transportem zbiorowym, musisz okazać wynik testu swojemu przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży. Kontrole są też prowadzone na lotniskach i lądowych przejściach granicznych. GRECJA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR Od dnia 14 maja 2021 r. osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR (zaświadczenie powinno zostać sporządzone w j. angielskim). Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 5 lat).

Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR nie wymaga się od osób: w pełni zaszczepionych, jeżeli przedstawią świadectwo szczepienia wydane przez uprawniony organ publiczny (przy założeniu, że od podania ostatniej dawki minęło 14 pełnych dni). Zaświadczenie powinno być wystawione w j. angielskim lub greckim. Zaświadczenie może być pobrane z portalu https://pacjent.gov.pl/ Szczepionki, które zostały uznane przez greckie władze graniczne to: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca – Oxford, Novavax, Johnson & Johnson – Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm. osób, które okażą pozytywny wynik testu PCR wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Wynik w j. polskim może zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. grecki lub j. angielski, lub osób, posiadających wynik testu serologicznego na przeciwciała wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Wynik w j. polskim może zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. grecki lub j. angielski. W przypadku, gdy podróżny nie dysponuje wynikiem wcześniej wykonanego testu (np. go zgubił), może zwrócić się do laboratorium, które wykonało test i pozyskać zaświadczenie o wykonanym teście w jednym z wymienionych wyżej języków. Każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność koronawirusa mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji. Podróżni i osoby im towarzyszące u których stwierdzono obecność wirusa SARS CoV2 zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych, gdzie zostaną poddani dalszym testom PCR w celu potwierdzenia wstępnej diagnozy. Podróżni będą przebywać w warunkach kwarantanny przez co najmniej 10 dni. Koszty zakwaterowania w hotelach kwarantannowych pokrywa państwo greckie.

PLF i QR code - pozostaje utrzymany bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojej podróży na stronie https://travel.gov.gr/#/ dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form). Formularz należy wypełnić co najmniej 24 godziny przed odprawą (zalecamy jednak wcześniejsze rejestrowanie podróży). Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy odprawie biletowej oraz przy przekraczaniu granicy z Grecją (drogą powietrzną, lądową i morską). Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować.  W formularzu PLF należy podać adres pobytu w Grecji lub plan podróży na najbliższe 7 dni. Każdy dorosły oraz każde dziecko powinno posiadać własny kod QR. W sprawach związanych funkcjonowaniem PLF i generowania kodów QR proszę kontaktować się z infolinią greckiego Ministerstwa Ochrony obywatela dzwoniąc na numer: +30 215 560 51 51.

🔘 HISZPANIA (DO 06.06) – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RP-PCR LUB RT-LAMP UWAGA! Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.  🔘 Obecnie uznawane są wyniki testów typu: PCR (RT-PCR), TMA (ang. Transcription Mediated Amplification), RT-LAMP (ang. Reverse Transcriptase Loop-Mediated Isothermal Amplification). 🔘 Test musi być zrealizowany w czasie 72 godzin przed terminem przyjazdu. Zaświadczenie w formie papierowej lub cyfrowej (w języku hiszpańskim i/lub angielskim, francuskim, niemieckim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański) musi zawierać: datę badania, dane osobowe pacjenta oraz numer dokumentu (wskazany w formularzu sanitarnym), oznaczenie i dane kontaktowe do ośrodka medycznego wykonującego test oraz wskazanie negatywnego wyniku. W wyjątkowych sytuacjach, w razie braku możliwości wypełnienia formularza sanitarnego w wersji on-line, podróżujący będą mogli wypełnić go w formie papierowej przed wejściem na pokład. Uwaga, konieczne będzie wtedy dołączenie do formularza oryginału zaświadczenia o wykonaniu testu PCR. Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą przedstawiać wyniku testu. Uwaga! Obecnie posiadanie zaświadczenia o odbytym szczepieniu przeciwko COVID-19 nie zwalania z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu.

🔘 SZWAJCARIA TEST NA COVID-19 NIE JEST WYMAGANY

🔘 TURCJA – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCR Pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, lądową lub morską, są obowiązani do: przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Osoby, które na przejściu granicznym przy wjeździe drogą lądową do Turcji, nie przedstawią wyniku testu, zostaną poddane kwarantannie w miejscu zamieszkania na terytorium Republiki Turcji. Powyższy wymóg będzie obowiązywał do odwołania. do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcja https://register.health.gov.tr/ ; Formularz należy wypełnić najwcześniej 72 godziny przed podróżą. Wypełniony formularz należy okazać w wersji papierowej lub elektronicznej zapisanej na urządzeniach mobilnych. Podróżny, który nie wypełni formularza lub poda nieprawdziwe dane, może spotkać się z sankcjami prawnymi i administracyjnymi. Powyższy wymóg nie dotyczy podróży tranzytowych przez Turcję.

🔘 WŁOCHY – TEST NA COVID-19 JEST WYMAGANY RT-PCS LUB ANTYGENOWY

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek: zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (będzie aktywna od 24 maja, do tego czasu pozostaje obowiązek wypełnienia oświadczenia autodichiarazione); przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch (wzór zaświadczenia w załącznikach poniżej). ​​​​

🔘 Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia.

Covid, testy, szczepienie, podróż - 19 FAQ

🔘 Co jeśli dokonam rezerwacji i impreza nie będzie się mogła odbyć z powodu pandemii ?

Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

🔘 Czy będą wymagane testy na covid-19 ?

Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane testy. Jeśli którykolwiek z krajów naszej podróży będzie uznawał wykonanie testu za warunek wjazdu, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami testów antygenowych. Zostaną one wykonane na koszt organizatora.

🔘 Czy wymagane jest szczepienie ?

Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane szczepienia.

🔘 Co w przypadku choroby w trakcie imprezy ?

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem NNW i KL, w ramach którego finansowane są koszty leczenia z uwzględnieniem leczenia covid-19. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia, obejmującego choroby przewlekłe.

🔘 Czy noszenie maseczek będzie obowiązkowe ?

Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych krajach komunikowane będę przed wyjazdem.

🔘 Co jeśli okaże się, że uczestnik ma stwierdzony covid-19 przed imprezą ?

Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

🔘 Co jeśli przed wyjazdem uczestnik zostanie objęty kwarantanną ?

Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

🔘 Co daje Kup Sobie Spokój ?

Kup Sobie Spokój daje możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny. Chroni jednocześnie przez dopłatami kursowymi i zmianami cen imprezy.

Kiedy będzie znana i potwierdzona godzina wyjazdu i rodzaj transportu?

Dzień przed wyjazdem mogą Państwo sprawdzić godzinę wyjazdu i rodzaj transportu (może to być połączenie antenowe realizowane minibusem lub autokar docelowy) na podstronie Informacje Transportowe. W przypadku zmiany godziny wyjazdu wszyscy Uczestnicy imprezy turystycznej informowani są telefonicznie.

W jakim czasie należy zapłacić za wycieczkę?

W ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę, której wysokość podana jest w umowie. Na 30 dni przez rozpoczęciem impreza musi zostać w pełni opłacona.

Czy w czasie trwania imprezy turystycznej jestem ubezpieczony?

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy klient biura turystycznego biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez touroperatora musi posiadać ubezpieczenie KL i NNW. Ubezpieczenie to jest zawsze poza ceną podstawową i jest obowiązkowe. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej. Numer polisy grupowej otrzymują Państwo podczas przejazdu lub od rezydenta podczas spotkania informacyjnego.

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, transport ubezpieczonego do szpitala i pobyt w szpitalu oraz transport do kraju (do kwoty 10 tys. EUR). Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, wypłatę odszkodowania w umówionej sumie, uzależnionej od treści umowy (do 8 tys. PLN).

Jak często robimy postoje podczas podróży?

Zazwyczaj zatrzymujemy się co 4 godziny na 15-30 min. Oczywiście przewidziane są też dłuższe postoje. Parkingi, które wybieramy są sprawdzone i lubiane przez pasażerów. Najważniejsze wytyczne takich miejsc to: zadbane toalety, punkty gastronomiczne, sklep i bezpieczna okolica na krótki spacer.

Jak mogę dokonać rezerwacji?

Możliwości masz kilka. Wybierz najwygodniejszą dla siebie:

 • nasza strona internetowa - www.funclub.pl,
 • telefonicznie - 61 66 28 616,
 • mailowo - (funclub@funclub.pl)
 • w siedzibie naszego biura - ul. Grunwaldzka 399, Poznań,
 • w naszym agencyjnym biurze - szczegółowy wykaz biur znajdziesz po lewej stronie w zakładce kontakt
Jak zmienić dane w rezerwacji?

Najlepiej od razu skontaktuj się z nami w tej sprawie mailowo funclub@funclub.pl, bo każda zmiana musi być potwierdzona tą drogą. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zmiany mogą być dodatkowo płatne.

Zmiana rezerwacji założonej u któregoś z naszych agentów możliwa jest poprzez kontakt z danym biurem/agentem.

Ilu opiekunów sprawuje opiekę na Obozach Młodzieżowych?

Przez cały okres trwania obozu zapewniamy 1 opiekuna na każdych 20 niepełnoletnich uczestników. Dodatkowo opiekę nad młodzieżą sprawuje kierownik obozu, a do dyspozycji na miejscu jest zawsze nasz rezydent.

Na czym polega “Kup Sobie Spokój”?

Ta opcja daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Kup Sobie Spokój” nie podlega zwrotowi.

Czy mogę dostać fakturę VAT marża za zakup imprezy turystycznej?

Oczywiście.

Jeśli Twoja rezerwacja została założona w siedzibie naszego biura w Poznaniu lub poprzez stronę internetową, to wystarczy, że panelu Twojej rezerwacji wejdziesz w zakładkę „faktura” i postąpisz zgodnie z instrukcją.

Jeśli Twoja rezerwacja została założona u któregoś z naszych agentów, to możesz wysłać do nas maila z prośbą o wystawienie faktury VAT. Pisz na adres faktury@funclub.pl i w treści maila podaj:

 • numer rezerwacji,
 • dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura VAT,
 • ewentualne uwagi dotyczące wystawianej faktury.
Jakie dokumenty uprawniają do przekraczania granic?

Granice wewnętrzne państw UE i strefy Schengen można przekraczać na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Nieletni turyści również muszą dysponować tymi dokumentami.

Ważne dokumenty są niezbędne, dlatego skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości. Szczegółowych informacji zawsze udzieli nasz Dział Obsługi Klienta.

Możesz też zajrzeć na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Gdzie mogę znaleźć rachunek bankowy do wpłaty?

Rachunek bankowy znajdziesz w kilku miejscach:

 • na potwierdzeniu założenia rezerwacji
 • na umowie
 • w panelu Twojej rezerwacji

W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko wraz z numerem rezerwacji. Pamiętaj, że numer rachunku bankowego generowany jest dla każdej umowy każdorazowo na nowo. To znaczy, że każda rezerwacja ma swój indywidualny numer konta.

Ilu jedzie z nami kierowców?

Ilość kierowców zależy od kilku czynników (np. od długości trasy). Jedno jest pewne – każdy nasz autokar prowadzony jest przez wymaganą przepisami liczbę zawodowych kierowców.

Co oznaczają skróty BB, FB, HB i KR?

BB (z ang. bed&breakfest) - śniadanie wliczone w cenę

HB (z ang. half board) - częściowe wyżywienie, czyli śniadania i obiadokolacje

FB (z ang. full board) - pełne wyżywienie, czyli śniadania, obiady i kolacje

KR - koszty rezygnacji

Rezerwuję na stronie. Jak otrzymam umowę?

Po weryfikacji Twojej rezerwacji, przez odpowiedni dział naszego biura, umowa zostanie automatycznie wysłana na wskazany w formularzu adres mailowy.

W jakiej kolejności odbywa się zajmowanie miejsc w autokarze?

Możesz zarezerwować konkretne miejsca w autokarze. Koszt takiej rezerwacji jest podany w tabelce cenowej przy każdej ofercie (świadczenia opcjonalne).

W pierwszej kolejności wsiadają pasażerowie, którzy wykupili rezerwację miejsca w autokarze. Pozostali podróżni wyczytywani są losowo. Jeśli masz swoje ulubione miejsce, to warto je wcześniej zarezerwować. Tylko opłacenie tej opcji gwarantuje spędzenie podróży na konkretnym miejscu.

Chcę jechać sam. Jaki pokój wybrać?

Jeśli podróżujesz w pojedynkę, to proponujemy wybór pokoju jednoosobowego (możliwy w przypadku większości ofert). Możesz też wybrać opcję dokwaterowanie. Zostaniesz wtedy zakwaterowany w pokoju z osobą (tej samej płci), która również podróżuje bez towarzystwa i też wybrała tę opcję podczas rezerwacji.

Co zawiera cena podana w katalogu?

Szczegółowy zakres świadczeń podany jest przy każdej ofercie w tabelce cenowej. Tabelka przedstawia:

 • w cenie – świadczenia, które zawarte są w podanej cenie,
 • obowiązkowe – świadczenia, które obowiązkowo musi wykupić każdy uczestnik,
 • opcjonalne –świadczenia, które dodatkowo można wykupić.
Ilu opiekunów sprawuje opiekę nad młodzieżą?

Przez cały okres trwania obozu zapewniamy 1 opiekuna na każdych 20 niepełnoletnich uczestników. Dodatkowo opiekę nad młodzieżą sprawuje kierownik obozu, a do dyspozycji na miejscu jest zawsze nasz rezydent.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.