Funclub Obozy Młodzieżowe – obozy młodzieżoweFunclub Obozy Młodzieżowe – obozy młodzieżowe
Zapomniałeś hasła?

Rozmówki polsko – włoskie

wlochyZwroty podstawowe:

Bardzo dziękuję! Molte grazie [gracje]!
Chciałbym… Vorrei…, Mi piacerebbe… [piaczerebbe]
Chciałbym podziękować. Vorrei ringraziare [ringracjare].
Chciałbym przedstawić… Vorrei presentare…
Chętnie! Volentieri!
Cisza! Silenzio [silencjo]!
Co słychać? Come [kome] va?
Co za niespodzianka Che [ke] sorpresa!
Cześć! Ciao! [cziao], Salve!
Czuję się tak sobie. Sto così così [kozi kozi].
Czy można wejść? Permesso?
Do jutra! A domani!
Do widzenia! Arrivederci [arriwederczi ].
Do wieczora! A stasera!
Do zobaczenia! A presto!
Dobranoc! Buona notte!
Dobry wieczór! Buona sera!
Dosyć! Basta!
Dzień dobry! Buongiorno [buondżiorno]!
Dziękuję! Grazie [gracje]!
Dziękuję, czuję się dobrze. Grazie [gracje], sto bene.
Dziękuję za pomoc. Grazie [gracje] dell’aiuto.
Gratuluję! Complimenti!
Ile to kosztuje? Quanto costa [kosta] questo?
Jak się masz? Come [kome] stai?
Jestem panu/pani bardzo wdzięczny. Le sono molto grato.
Jestem przeciw! Sono contrario [kontrario]!
Miło mi poznać (pana, panią, ciebie). Piacere [piaczere]!
Najserdeczniejsze życzenia! Tanti auguri
Nic mnie to nie obchodzi! Non m’importa niente!
Nie bój się! Non aver paura!
Nie ma za co. Non c’è [cze] di che [ke]. Si figuri. Di niente.
Nie odpowiada mi! Non mi conviene!
Nieważne! Non importa!
Oczywiście! Certo! [czerto], Certamente [czertamente]!
Pozdrów ode mnie męża. Salutami tuo marito.
Proszę chwilę zaczekać! Un attimo, per favore!
Proszę pozdrowić ode mnie… Mi saluti….
Proszę usiąść! Si accomodi [akkomodi ]!
Proszę wejść! Avanti!
Przepraszam cię. Scusa [skuza].
Przepraszam pana, panią. Scusi [skuzi ], Signore [siniore], Signora [siniora].
Przepraszam za spóźnienie. Scusi [skuzi ] del ritardo.
Przepraszam, ale muszę już iść! Chiedo [kjedo] scusa [skuza], ma devo proprio andare!
Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Scusi [skuzi ], è libero questo posto?
Przepraszam, że przeszkadzam. Scusi [skuzi ] del disturbo.
Przykro mi! Mi dispiace [dispiacze]!
Rób, jak chcesz! Fai come [kome] vuoi!
Serdeczne pozdrowienia! Cordiali [kordiali ] saluti!
Słucham! Dica [dika] pure!
Stokrotne dzięki! Grazie [gracje] mille!
Szkoda! Peccato [pekkato]!
Szkoda, że musi pan już iść. Peccato [pekkato], che lei deve già [dżia] andare via.
Tak, to prawda! Si, è vero!
To niemożliwe! Impossibile!
To żaden problem! Nessun problema!
Ucałowania! Baci [baczi ]!
Uściski! Abbracci [abbraczczi]!
Witaj! Benvenuto!
Wszystko po staremu. Niente di nuovo.
Z przyjemnością. Con piacere [piaczere].
Zgoda! D’accordo [dakkordo]!
Źle się czuję. Sto male.
Żegnaj! Addìo!
Jak się pan/pani nazywa? Come si chiama [kjama]?
Nazywam się… Mi chiamo… [kjamo]
Ile ma pan/pani lat? Quanti anni ha [a]?
Urodziłem/urodziłam się 24 marca 1952 roku. Sono nato/nata il 24 marzo [marco] 1952.
Urodziłem/urodziłam się w Warszawie. Sono nato/nata a Varsavia.
Jaki jest pański adres? Qual’è il suo indirizzo [indiricco]?
Mieszkam w Polsce, w Warszawie przy ulicy… mieszkania… Àbito in Polònia, a Varsavia in via… interno…


Na dyskotece:

Może pójdziemy potańczyć/na dyskotekę? Perché [perke] non andiamo a ballare/in discoteca [diskoteka]?
Zapraszam cię do restauracji/do domu. Ti invito al ristorante/a casa [kaza]
Jutro mogę cię oprowadzić po mieście. Domani ti posso far vedere la citta [czitta]

U lekarza:

Mam katar/kaszel/grypę. Ho [o] il raffreddore/la tosse/l’ influenza [influenca].
Źle się czuję. Sto male.
Tu mnie boli. Mi fa male qui.
Boli mnie gardło/głowa. Ho [o] mal di gola/di testa.
Mam gorączkę. Ho [o] la febbre.
Mam zawroty głowy. Mi gira [dżira] la testa.
Mam biegunkę/zaparcie. Ho [o] la diarrea/la stitichezza [stitikecca].
Mam mdłości. Ho [o] la nàusea.
Zatrułem się. Sono intossicato [intossikato].
Mam kamicę. Ho [o] la calcolosi [kalkolozi ].
Choruję na cukrzycę. Sono diabètico [diabetiko]/diabètica [diabetika].
Ugryzł mnie pies. Mi ha [a] morso un cane [kane].
Skaleczyłem/skaleczyłam się. Mi sono ferito/ferita.

Na plaży:

Czy daleko stąd na plażę? È lontana la spiaggia [spiadżdżia]?
Czy to plaża strzeżona/płatna? È una spiaggia [spiadżdżia] custodita [kustodita]/a pagamento?
Czy jest tu ratownik? C’è [cze] un bagnino [bannino] qui?
Chciałbym/chciałabym wypożyczyć leżak/parasol/narty wodne/rower wodny/deskę surfingową. Vorrei noleggiare [noledżdżiare] una sdraia/un ombrellone/ degli sci [szi ] d’acqua [akua]/ un moscone/una tàvola da surfing [serfing]
Ile się płaci za godzinę? Quanto costa [kosta] un’ora?
Czy są tu prysznice? Ci [czi ] sono le docce [doczcze] qui?
Czy jest tu basen/zjeżdżalnia dla dzieci? C’è [cze] una piscina [piszina]/uno scìvolo [sziwolo] per bambini qui?
Jaka jest temperatura wody? Qual’è la temperatura dell’acqua [akua]?
Gdzie jest przebieralnia/kabina? Dov’è lo spogliatoio [spoljatojo]/la cabina [kabina]?
Czy jest tu sauna/siłownia? C’è [cze] una sauna/una palestra qui?
Chciałbym/chciałabym obejrzeć mecz piłki nożnej. Vorrei vedere una partita di càlcio [kalczio].
Gdzie jest stadion? Dov’è lo stadio?
Kto gra? Chi [ki ] gioca [dżioka]?
Jaki jest wynik? Qual è il risultato?
Kto wygrał/przegrał? Chi [ki ] ha vinto/ha perso?
Gdzie są korty tenisowe? Dove sono i campi [kampi ] da tennis?
Ile kosztuje godzina? Qual è il prezzo [precco] per un’ora?
Mogę wypożyczyć rakiety? Posso noleggiare [noledżdżiare] delle racchette [rakkette]?
Czy organizuje się wycieczki w góry/do miejsc zabytkowych? Ci [czi ] sono gite [dżite] organizzate [organidzdzate] in montagna [montannia]/nei posti d’interesse stòrico [storiko]?
Ile czasu trwa wycieczka? Quanto tempo dura la gita [dżita]?
Czy to wycieczka autokarowa/piesza/rowerowa? È una gita [dżita] in pullman/a piedi/in bicicletta [biczikletta]?
Chciałbym/chciałabym zapisać się na tę wycieczkę. Vorrei iscrìvermi [iskriwermi ] a questa gita [dżita].
Jaki jest koszt wycieczki? Qual il costo [kosto] della gita [dżita]?
Gdzie jest zbiórka? Dove ci [czi ] incontriamo